Nasze produkty

Miody i produkty pszczele z Pasieki Kaliccy

Z dobrodziejstwa produktów pszczelich człowiek korzysta od zarania dziejów. O produktach pszczelich czytamy na kartach Pisma Świętego. Znano i stosowano je w starożytnym Rzymie i Grecji. Hipokrates, ojciec medycyny, leczył miodem rany i choroby wątroby.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci można zaobserwować na świecie wzrastające zainteresowanie produktami pszczelimi, stosowanymi zarówno w pełnowartościowym odżywianiu, profilaktyce chorób związanych z narastającym zjawiskiem schorzeń cywilizacyjnych oraz w zapobieganiu i leczeniu różnych chorób.

Udział produktów pszczelich w odżywianiu ma na celu przywrócenie właściwej równowagi biologicznej, utraconej przez rozwój cywilizacji oraz skażenie i degradację środowiska naturalnego.

Ogólne właściwości biologiczne miodu.

Jedną z najcenniejszych właściwości miodu jest jego działanie na drobnoustroje chorobotwórcze człowieka. Przyjmuje się, że najsilniejsze działanie na bakterie i grzyby ma świeży miód pszczeli. Ogrzanie tego produktu powyżej 42C powoduje częściowe lub całkowite zniszczenie zawartych w nim substancji antybiotycznych. Na aktywność antybiotyczną miodu istotny wpływ mają zarówno czynniki fizykochemiczne, jak i chemiczne. Wśród czynników fizykochemicznych wymienić należy wysokie ciśnienie osmotyczne, spowodowane dużym stężeniem cukrów oraz kwaśny odczyn środowiska, wywołany obecnością kwasów organicznych (średnie pH = 4,1). W tych warunkach rozwój bakterii i drożdży osmofilnych jest całkowicie zahamowany. Do substancji chemicznych, odpowiedzialnych za antybiotyczne działanie miodu, należy zaliczyć przede wszystkim oksydazę glukozy. Enzym ten, wprowadzany do miodu wraz z wydzieliną gruczołów gardzielowych pszczół, powoduje powstawanie z glukozy nadtlenku wodoru. Związek ten odznacza się silnym działaniem antybiotycznym.

W naturalnym miodzie reakcja powstawanie nadtlenku wodoru zachodzi bardzo wolno. Natomiast po rozcieńczeniu miodu wodą powstawanie nadtlenku wodoru zachodzi bardzo szybko – dla przykładu aktywność antybiotyczna rozcieńczonego miodu jest 6-220 razy wyższa w porównaniu z miodem nierozcieńczonym.

W wielu miodach odmianowych występują także substancje antybiotyczne pochodzące z nektaru roślin olejkowych i spadzi drzew iglastych, takie jak tymol, eukaliptol, mentol, pinen oraz związki flawonoidowe i kwas benzoesowy.

Działanie miodu na serce i układ krążenia znane jest od dawna. Dzięki dużej zawartości glukozy i fruktozy miód jest produktem łatwo przyswajalnym przez organizm, w tym szczególnie mięsień sercowy. Wysoko energetyczne składniki wchłaniane są już w śluzówce jamy ustnej a bezpośrednio do krwi już w błonie śluzowej żołądka. Występująca w miodzie acetylocholina wzmacnia siłę skurczu i wydolność mięśnia sercowego. Ma na to również wpływ występujący w dużej ilości w w miodzie potas. Miód powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, a także rozszerzenie naczyń wieńcowych. Znacząco przyczynia się do zahamowania procesu miażdżycowego.

Zalety miodów:

  • Miód odznacza się właściwościami antybiotycznymi, przeciwzapalnymi, wykrztuśnymi i odnawiającymi co może wyjaśniać jego wpływ na układ oddechowy.
  • Miód odznacza się również właściwościami antyalergicznymi. Związane jest to, przede wszystkim, ze zmniejszeniem obrzęku błon śluzowych, który towarzyszy stanom alergicznym górnych dróg oddechowych, jak również działaniem uodparniającym miodu.
  • Miód normalizuje zaburzoną czynność wydzielniczą i motoryczną żołądka. Ponadto przyspiesza gojenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy. Miód pobudza też czynność wydzielniczą i motoryczną jelit.
  • Miód wykazuje wyraźne działanie na wątrobę, drogi żółciowe, nerki oraz drogi moczowe.
  • Miód dzięki szybkiemu przenikaniu przez skórę, zaopatruje tkanki w glukozę oraz inne substancje odżywcze. W przypadku ran przyczynia się do szybkiego ich oczyszczenia z produktów przemiany materii i elementów martwiczych. Przejawia także właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i odnawiające.
  • Miód przeciwdziała powstawaniu próchnicy zębów!

Odmiany miodów


  • Miód nektarowy – z nektaru roślin
  • Miód spadziowy – wytwarzany ze spadzi iglastej i liściastej
  • Zioło-miody – wytwarzane z mieszanek ziół poddawanych pszczołom do przerobienia

Poszczególne odmiany miodu wykazują odmienne właściwości organoleptyczne, do których zaliczyć należy barwę (przed i po skrystalizowaniu), smak, zapach, konsystencję, a także czas i sposób krystalizacji. Miody po skrystalizowaniu mają przeróżną konsystencję; od smalcowatej, mazistej, drobnoziarnistej, poprzez galaretowatą aż po gruboziarnistą, zlepną, krupowatą. Istotnym składnikiem miodu są monosacharydy, glukoza i fruktoza.

Wykonanie strony internetowej weboski.pl